Your SEO optimized title page contents Your SEO optimized title page contents
خانه / بایگانی برچسب: نماز جمعه

بایگانی برچسب: نماز جمعه

حکایت دیوانه و نماز جمعه

یکی دیوانه بود از اهل رازی نکردی هیچ جز تنها نمازی کسی آورد بسیاری شفاعت که تا آمد بجمعه در جماعت امام القصّه چون برداشت آواز همی آن غُر نُبیدن کرد آغاز کسی بعد از نماز از وی بپرسید که جانت در نماز از حق نترسید که بانگ گاو کردی …

ادامه نوشته »