Your SEO optimized title page contents Your SEO optimized title page contents
خانه / بایگانی برچسب: خر

بایگانی برچسب: خر

هر که عاشق نیست او را خر شمر

بود در غزنی امامی از کرام نام بودش میرهٔ عبدالسلام چون سخن گفتی امام نامدار خلق آنجا جمع گشتی بی شمار هر کرا در شهر چیزی گم شدی روز مجلس پیش آن مردم شدی بانگ کردی آنچه گم کردی براه پس نشان جستی ز خلق آنجایگاه روز مجلس بود مردی …

ادامه نوشته »